Sivas Çocuk ve Ergenlerde Kilo Kontrolü

Çocuklukta oluşan yeme davranışı alışkanlılarını düzenlemek için aile ve çocuğun birlikte uygulaması gereken tavsiyeleri, çocuk ya da ergene özel beslenme programını içerir.

Çocuk ve ergen beslenme programı hakkında :

Bebeklerin ek gıdaya geçmeye başladığı andan itibaren ailenin tutumu ve çevresel faktörler yeme davranışlarının oluşmasında büyük önem taşır.

Besinlerle doğru ilişki kurması, açlık - tokluk sinyallerini sağlıklı bir biçimde dinleyebilmesi, doğru beden algısı oluşturması gibi birçok konuda doğru beslenme eğitimi etkilidir.

İlerleyen yıllarda yeme bozuklukları yaşamasını, idealden az ya da çok kiloda olmasını, sağlıksız beslenmesini engellemek bu programın öncelikli amacıdır.

Bu amaç doğrultusunda yasaklarla, asla yenilmemesi gereken besinlerle onu tanıştırmamayı doğru buluyorum. Yasaklamak çocuğun ilerleyen dönemlerde besinlerle olan ilişkisinin bozulmasına sebep olur.

Bu program :

  1. Yemek seçme problemi olan çocuklar,
  2. Aşırı yeme davranışı gelişen çocuklar,
  3. Kilo problemi yaşayan çocuklar,
  4. Besinlerle doğru ilişki kuramayan çocuklar,
  5. Çocuklarına sağlıklı beslenme eğitimi vermek isteyen anneler için 

uygundur.

Önce anne ve çocukla ayrı ayrı öngörüşme yapılır.

Ardından ortak bir görüşme gerçekleştirilerek onu strese sokmadan, yasaklarla yüzleştirmeden, keyif alarak uygulamasını sağlayacak beslenme eğitimini verilir ve programın oluşturulur.